Forum Wirtualnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Autor Wiadomość
 Tytuł: Protokóły zebrań
PostNapisane: poniedziałek, 7 grudnia 2015, 20:27 
Offline

Dołączył(a): sobota, 7 lutego 2009, 20:08
Posty: 92
Protokół z zebrania samorządu w dniu 12.10.2015 r.
w sprawie organizacji Jubileuszu UTW

Obecni wg załączonej listy.
Zebranie otworzyła Anna Gozdowski informacją, iż wydarzenia związane z jubileuszem rozpocznie 4 lipca 2016 o godz. 10 Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Oratorium Marianum, następnie o godz. 15 w Auli Leopoldyna rozpoczną się uroczystości jubileuszowe naszego UTW. Ponieważ będziemy prezentować nasz dorobek, sekcje proszone są o przygotowanie posterów. Lektoraty będą miały jeden wspólny poster a o przygotowanie go poprosiła Irenę Letzę.
Wobec propozycji dr. Aleksandra Kobylarka, aby wpierw przygotować wzór a następnie projekty dla poszczególnych sekcji i gotowe postery oddać do drukarni oraz obietnicy zaangażowania studentów z prowadzonego przez siebie koła naukowego, Irena Letza wyraziła zgodę na przyjęcie tego zadania
Stanisława Warmuz przypomniała o konieczności wykonania posteru stanowiącego wizytówkę UTW. Dr Aleksander Kobylarek zaznaczył, że taki projekt musi zostać zaakceptowany przez władze Uniwersytetu.
W sprawie przygotowywania księgi pamiątkowej dr Aleksander Kobylarek powiedział, że potrzebny jest nowy sekretarz, ponieważ w grupie brakuje dobrej komunikacji. Najbardziej zaawansowana jest pierwsza (historyczna) część księgi, do której Anna Sokołowska zgromadziła materiały i przygotowała propozycję układu treści. Zespół będzie spotykał się raz na 1-2 tygodni, ale nie będzie problemu jeśli nie zdąży się z wydaniem księgi do czasu uroczystości.
Wracając do spraw organizacyjnych dr Aleksander Kobylarek zaproponował, aby impreza odbyła się w ramach dni gerontologii i objęła: spotkanie w ramach Forum, na którym będzie prezentowany dorobek utw Dolnego Śląska, jubileusz i dni naukowe (wtorek – czwartek), organizowane przez Federację. Propozycja zrodziła się po konferencji gerontologicznej, w trakcie której wyłoniły się osoby z dużym talentem organizacyjnym.
W tej sprawie wywiązała się dyskusja z udziałem Emilii Nowaczyk, Stanisławy Warmuz, Anny Sokołowskiej, Ireny Letzy, Alicji Klein, Anny Gozdowski i Aleksandra Kobylarka. Wyrażano obawy, że każdy z podmiotów, czyli nasz utw, Federacja, Centrum Seniora i Towarzystwo Gerontologiczne będą chciały mieć głos decydujący, co może rodzić nieporozumienia. Poza tym sam jubileusz może stać się mało znaczącym elementem całej imprezy.
Zdaniem dr. Aleksandra Kobylarka dobór partnerów będzie zależał od tego, kto zostanie głównym organizatorem. Decyzje będą uzgadniane z partnerami. Poza tym UTW sam nie udźwignie spraw związanych z częścią naukową konferencji. Wyraził opinię, że te trzy wydarzenia połączone w jednej uroczystości zapewnią nam wysoki prestiż natomiast niekorzystne byłoby, gdyby w podobnym czasie odbywały się dwie podobne imprezy, tzn. nasza konferencja i dni gerontologii. Z kolei Centrum Seniora w osobie pana Pawliszki z pewnością zadba o oprawę medialną. Nie jest również obojętne spodziewane wsparcie finansowe. Sami nie udźwigniemy wszystkich wydatków a sponsorów trudno znaleźć. Ostateczna decyzja będzie podjęta po spotkaniu zarządu Federacji i jego zgody na podjęcie się organizacji imprezy.
Anna Gozdowski, wracając do spraw ściśle związanych z jubileuszem powiadomiła, że zarząd UTW przygotowuje listę osób, które zostaną wyróżnione nagrodami i dyplomami. Będą to osoby szczególnie aktywne i z co najmniej dziesięcioletnim stażem w UTW. Omówiono też sprawę przeprowadzenia warsztatu szermierki. Kierownik sekcji szermierki Marian Gańcza zgodził się przygotować pokaz z udziałem osób pozyskanych z UTW przy Akademii Wychowania Fizycznego. Warsztat rękodzieła poprowadzi Teresa Tomków wraz z koleżankami z sekcji. Inne sprawy organizacyjne będą omawiane na kolejnym zebraniu, już po decyzji Federacji.

Protokółowała
Wanda Paszke


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Protokóły zebrań
PostNapisane: poniedziałek, 7 grudnia 2015, 20:54 
Offline

Dołączył(a): sobota, 7 lutego 2009, 20:08
Posty: 92
Protokół z zebrania samorządu w dniu 23.11.2015 r.
w sprawie organizacji Jubileuszu UTW

Obecni wg załączonej listy.
Zebranie otworzyła Anna Gozdowski przypominając, że uroczystości jubileuszowe odbędą się 4 lipca 2016 w godzinach 15 do 18.30 i zakończą kolacją w restauracji Art-hotelu. W kolejnych dniach odbędzie się konferencja naukowa na temat „Seniorzy dla kultury”.
Dr Aleksander Kobylarek przedstawił wyniki rozmów z ew. partnerami uroczystości proponowanymi w trakcie poprzedniego zebrania i tak: Centrum Seniora wg oświadczenia pana Pawliszki nie włączy się do organizacji uroczystości; Dni Gerontologii odbędą się w innym terminie, ale Towarzystwo Gerontologiczne swego udziału nie wycofuje; Federacja również wyraziła zgodę na udział, jeśli otrzyma przestrzeń do zaprezentowania się. Zdaniem dr. A. Kobylarka jubileusz to promowanie nie tylko siebie ale też wszelkich działań na rzecz seniorów, więc powinniśmy przyjąć tę propozycję.
Anna Gozdowski przypomniała, że dr Aleksander Kobylarek jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji i uroczystości, sama jest zastępcą przewodniczącego a Wanda Paszke - sekretarzem. Pozostałe osoby odpowiedzialne za przygotowania:
Alicja Zgrzywa - zebranie materiałów i umieszczenie ich w teczkach,
Maria Garczyńska – zorganizowanie przerw kawowych i kolacji, w tym wyszukanie ew. sponsorów,
Stanisława Warmuz – redagowanie i przygotowanie pism,
Anna Gozdowski – rezerwacja pokoi w hotelach.
Irena Strużak – tłumaczenia.
Działania bieżące: prawie zakończona została rezerwacja sal, jest przygotowana lista osób, które zostaną nagrodzone, w trakcie opracowania jest księga pamiątkowa (będzie wydana w języku polskim, angielskim i rosyjskim).
Działania planowane:
Do 15.01.2016 – należy przygotować postery.
Również do 15.01.2016 – należy zgłaszać referaty.
Proponuje się przygotowanie występów warsztatu teatralnego międzygeneracyjnego, Zespołu Poetycko-Literackiego „Karman”, Grupy Biesiadnej „Wspomnień Czar”, Teatrzyku Poezji, Kabaretu „U Sławy”, Kręgu Dyskursywnego „Okno”, Sekcji Szermierki (jeśli uda się uzyskać wsparcie AWF), Sekcji Żeglarskiej.
W zależności od wysokości dokonywanych wpłat uczestnicy dzielą się na:
biernych zarejestrowanych – osoby z naszego UTW bez wpłaty i bez możliwości udziału w warsztatach i uroczystej kolacji,
wpłacających 240 zł – z prawem do materiałów, uczestniczenia w warsztatach i kolacji, wystąpienia na konferencji, publikacji w języku polskim i certyfikatu uczestnictwa,
wpłacających 450 zł – z wszystkimi wymienionymi prawami i dodatkowo z możliwością wydrukowania referatu w „Journal of Education Culture and Society”
Dr Aleksander Kobylarek zaproponował zastosowanie tego samego klucza w odniesieniu do Federacji i najstarszych utw, oraz zwolnienie z opłat uczestników ze wschodu.
Anna Sokołowska poinformowała, że uczestnictwo w konferencji zapowiedziała córka prof. Kempistego proponując jednocześnie przygotowanie posteru o swym ojcu. Dalej A. Sokołowska zasugerowała zwrócenie się z prośbą również o wystąpienie. Dr A. Kobylarek poparł propozycję stwierdzając, że zarówno wystąpienie jak i poster mogą być dla nas bardzo interesujące. Następnie oświadczył, że córka prof. Kempistego będzie gościem honorowym konferencji.
Pozostałe omawiane sprawy:
Istnieje możliwość aby studentki odbywające praktykę pomogły przy pracach nad banerami, które należy przygotować w komputerze i przekazać do 15.01.2016. Banery powinny zawierać zdjęcia i informacje o sekcji.
Ponadto należy przekazać Stanisławie Warmuz opis sekcji wraz ze zdjęciami – skrócony do księgi pamiątkowej oraz, bardziej obszerny, do Kuriera.
W komunikacie o konferencji wysyłanym do utw znajdzie się informacja o imprezach kulturalnych we Wrocławiu w pierwszych dniach lipca.
Planowane jest utworzenie filmu o naszym utw i sekcjach, w oparciu o nagrania dokonywane już na bieżąco przez studentkę.

Protokółowała Wanda Paszke


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Protokóły zebrań
PostNapisane: czwartek, 11 lutego 2016, 21:37 
Offline

Dołączył(a): sobota, 7 lutego 2009, 20:08
Posty: 92
P R O T O K Ó Ł
z zebrania z dnia 18.01.2016r. w sprawie Konferencji Jubileuszowej

W zebraniu udział wzięli :
- dr Aleksander Kobylarek
- dr Anna Gozdowski
- Członkowie Zarządu UTW
- Kierownicy Sekcji
- Lektorzy
Łącznie 27 osób.
( lista obecności w załączeniu do protokołu ).

1. Zebranie otworzyła P. Anna Gozdowski informując zebranych, iż tematem zebrania będzie ustalenie formy zaprezentowania się poszczególnych sekcji . Do wyboru jest poster lub występ, albo obydwie te formy. Trzeba będzie wybrać jedną osobę, która zajmie się zebraniem projektów i zleceniem wykonania przez drukarnię. Plakaty mają być wykonane na papierze firmowym.
2. Przewodnicząca Zarządu Emilia Nowaczyk wyjaśniła zebranym w jakiej formie ma być wykonany plakat ( tekst w doc. lub docx, zdjęcia w jpg).
3. Głos zabrał dr Aleksander Kobylarek, który wyjaśnił, iż celem plakatu jest informacja( jak najmniej tekstu, więcej zdjęć). Uważa też, że wszystkie teksty na plakatach powinny mieć tłumaczenia.
4. P. Anna Gozdowski – ważne jest aby plakaty były na papierze firmowym z logo, bo będą też plakaty innych uniwersytetów. Chcemy pokazać dorobek naszego Uniwersytetu. Ważne są warsztaty i tak :
Pani Rutkowska – psychorysunek
P. Kalina Pańta – trening twórczości
P. Beata Działa – trening pamięci
warsztaty dziennikarskie – do ustalenia
P. Anna Gozdowski skontaktuje się z P. Elżbietą Pawlik z propozycją pokazu zajęć z Tai-Chi.
5. Ustalono następnie, które sekcje, kluby i zespoły oraz w jakiej formie zaprezentują swoją działałność i tak :
• Klub Miłosników Sztuki – plakat
• Sekcja Organizacyjno-Integracyjna – plakat
• Sekcja Turystyczna – plakat
• Sekcja Kultury – plakat
• Sekcja Medyczna – plakat
• Sekcja Szermierki – plakat i pokaz sztuki walki
• Sekcja Brydżowa i Scrable – łącznie – plakat
• Sekcja Rękodzieła – wystawa
• Sekcja Malarska – wystawa obrazów
• Sekcja Muzyczno – Taneczna – plakat
• Sekcja” Przygoda z książką” – plakat i prezentacja
• Łączenie Pokoleń - plakat
• Sekcja Kultury Fizyczynej – do uzgodnienia z opiekunem naukowym Sekcji P. Grażyną Dąbrowską ( spotkanie w środę 20.01.2016r.)
• Krąg Dyskursywny „Okno” - plakat i występ ( ok. 20 minut)
• Grupa Biesiadna – występ ( ok. 15 minut)
• Zespół „ Karman” - występ ( do uzgodnienia czas trwania występu)
• Kabaret „ U Sławy” - występ
• Sekcja Dekoratorska – wykona dekoracje

Do uzgodnienia formy prezentacji ( nie było na zebraniu przedstawicieli)– pozostają Sekcje :
• Sekcja Fotograficzna
• Sekcja Wzajemnej Pomocy
• Sekcja Żeglarska

6. Pani Irena Letza zadeklarowała, że w swoim plakacie nie będzie umieszczała zdjęć, poprzestanie na umieszczeniu odpowiedniego tekstu.
7. P. Anna Gozdowski -Projekty plakatów powinny zostać zatwierdzone lub poddane
korekcie.
8. Po przedyskutowaniu, ustalono, że oceny i korekty plakatów dokona P. Anna Gozdowski. Osoby odpowiedzialne za wykonanie plakatów przyniosą je na zebranie w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 13.00. Zebranie odbędzie się w auli UTW.
Do ewentualnej korekty plakaty mają być wykonane w formie papierowej zaś do drukarni w formie elektronicznej.
9. Dostarczeniem do drukarni i zleceniem drukowania zajmie się dr Aleksander Kobylarek.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Bronisława Strzelecka


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Protokóły zebrań
PostNapisane: czwartek, 11 lutego 2016, 21:38 
Offline

Dołączył(a): sobota, 7 lutego 2009, 20:08
Posty: 92
Protokół z zebrania w dniu 4.02.2016 r.
w sprawie organizacji Jubileuszu UTW

Obecni: dr Aleksander Kobylarek
Anna Gozdowski
Inni uczestnicy wg załączonej listy.

Zebranie otworzyła Anna Gozdowski informacjami:
• O dokonaniu rezerwacji w dwóch hotelach pokoi dla uczestników konferencji
Do rozstrzygnięcia pozostaje sprawa lunchu w dniach 5 – 6 lipca: czy w hotelu płatny przez uczestników, czy też skromniejszy ale bezpłatny w barze studenckim Instytutu Pedagogiki, ew. do wyboru przez uczestników. A. Gozdowski zorientuje się w cenach hotelowych. Przerwy kawowe będą zorganizowane w barze studenckim.
• O pozyskaniu przez Maję Garczyńską sponsorów – bank PKO w wysokości 2 tys. zł, Lasy Państwowe – 2 tys. zł oraz Herbapol w postaci swoich produktów na przerwy kawowe. Istnieje szansa na pozyskanie kolejnych sponsorów.

Stanisława Warmuz poinformowała, iż Maria Bogowolska-Wepsięć z Urzędu Marszałkowskiego wysłała do UTW z Dolnego Śląska zawiadomienia o Forum, w których zaznaczyła, że będzie ono połączone z jubileuszem naszego UTW. Dla uczestników Forum catering i posiłek w stołówce zapewnia Urząd. Pozostałe sprawy organizacyjne będą omawiane na zebraniu w dniu 11 lutego w Urzędzie.
Następnie dyskutowano o zapewnieniu sprawności mediów w trakcie spotkania Forum i zorganizowaniu odrębnego sekretariatu.

Na konferencję i obchody jubileuszowe postanowiono zaprosić po 2 przedstawicieli najstarszych UTW na warunkach uczestnictwa bezpłatnego. Projekt odpowiedniego komunikatu przedstawi Wanda Paszke.
Kolejny komunikat zostanie wysłany do członków Dolnośląskiej Federacji UTW, po ustaleniu możliwości bezpłatnego zarezerwowania noclegów dla ich przedstawicieli. Odrębne zaproszenie zostanie przekazane do UTW przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z terminem zgłoszenia i informacją o preferencjach dot. posiłków.
Emilia Nowaczyk przedstawiła listę osób proponowanych do zaproszenia w charakterze gości. Osoby te otrzymają odrębne zaproszenia. Ostateczną listę przygotują Emilia Nowaczyk i Anna Gozdowski i przedstawią ją dr. Aleksandrowi Kobylarkowi.

Omówiono następujące sprawy związane z programem obchodów jubileuszowych:
- prezentacja związana z historią UTW,
- warsztaty,
- występ kabaretu z Jeleniej Góry,
- umieszczenie logo sponsorów na wszystkich materiałach a także pamiętanie o wymienieniu ich w trakcie powitania gości,
- zapewnienie przedstawicielowi banku PKO wygłoszenie wykładu dla naszych słuchaczy,
- zabezpieczenie sprawności mediów w trakcie konferencji,
- pozyskanie gadżetów z Urzędów Miejskiego i Marszałkowskiego (zadanie przydzielone Renacie Stancel),
- przygotowanie teczek z gadżetami Uniwersytetu Wr. I UTW

Protokółowała
Wanda Paszke


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL